در خشکسال عاطفه نم نم گریستم

اینجا نیامدی و ندیدی که کیستم

در خشکسال عاطفه نم نم گریستم

 

جنگل به احترام گلی قد کشید و سوخت

من هم خدا کند که به پایت بایستم

 " محمد علی رستمی "

 

سید رضا موسوی ; ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۸