حریفان همه ماری شده ٬ برگرد

دل باختنم علت خواری شده ٬ برگرد

این اشک به دریای تو جاری شده ٬ برگرد

 

بی تو به عصا هیبت دیروز نمانده است

هر چند حریفان همه ماری شده ٬ برگرد

از : محمد علی رستمی

سید رضا موسوی ; ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٦