تو قبل از زنده بودن مرده بودی

 زمان را تا کجاها برده بودی

 که قبل از وا شدن پژمرده بودی

 

ترا چیدم به من آهسته گفتی 

تو قبل از زنده بودن مرده بودی

 

محمد علی رستمی (وصال)

 

سید رضا موسوی ; ٦:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٤