در خشکسال عاطفه نم نم گریستم

اینجا نیامدی و ندیدی که کیستم

در خشکسال عاطفه نم نم گریستم

جنگل به احترام گلی قد کشید و سوخت

من هم خدا کند که به پایت بایستم

از محمد علی رستمی

سید رضا موسوی ; ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱۸