دل سلسله زلف ترا نیک پسندید

از بهر فریب دل ما زلف و خط و خال
سودی ندهد جمع کن اینک تله ها را

دل سلسله زلف ترا نیک پسندید
آشوب مکن دست مزن سلسله ها را

تو درد سرودی و دلم شعر لقب داد
بی درد چه فهمد دگر این مرحله ها را ...

محمد علی رستمی

سید رضا موسوی ; ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٥