غم پنهان

گفته بودی :

شعر اندوهگین نسرایم

ترانه ی سوزناک نخوانم

داستان تراژدی ننویسم

و اگر نقاش شدم ،

چهره ی ترا غمگین نکشم !

****

حال نمی دانم چه کنم ؛

« با غم پنهانی تو ؟ »

سید رضا موسوی ; ٥:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٩