وزن خوب است کمی قافیه ها باخته اند

شاید این پنجره را رو به عدم ساخته اند
کو سواران ؟ به کجا تاخته اند ؟


یک تبر مانده "هبل" بار دگر خوار شود
وزن خوب است کمی قافیه ها باخته اند

از : محمد علی رستمی ( وصال )

سید رضا موسوی ; ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢۸