شعر جاودانه

اگر برای تو شعری  بخوانم
این شعر تا ابد با تو خواهد زیست
حتی وقتی که من دیگر نباشم


یا وقتی که میان ما دیگر عهدی نباشد
شعر من می ماند
عاشقانت تو را ترک می کنند


اما شعر من
همیشه با تو خواهد بود
پس بگذار برایت شعری  بخوانم
شعری از اعماق وجودم


که مرا به یاد تو آورد
شعری که همیشه با تو زندگی کند
و جاودانه بماند

محمدعلی رستمی

/ 0 نظر / 19 بازدید