صدیقی افتخارت یادمان هست

صدیقی افتخارت یادمان هست

میانه باتو شاد و شادمان هست


تو در اوج شکوفایی صدیقی

صداقت با تو شد یار حقیقی


گران سنگی ز لعل کوهساران

سبک روحی چو مرغان بهاران


مداوا می کنی از ریشه هر درد

طبیب مهربان ، همراز ، ای مرد


اگر در زینبیه آتش افتاد

نمی گردد جدا ایثارت از یاد


کنار نور فانوس و عمل ها (1)

تو فاتح گشته ای ، روی گسل ها


کلید گنج معنایی ، دقیقی

صداقت پیشه ای ، دکتر صدیقی

 

1 - در جریان بمباران سال 1365 میانه ، زمانی که خیلی ها به خاطر شرایط جنگی میانه را ترک کرده بودند ، دکتر صدیقی مردانه ایستاد و با کمترین امکانات زیر نور فانوس به مداوا پرداخت و بسیاری از مجروحان را عمل کرد .

 

  

 

/ 1 نظر / 19 بازدید