به روی زخم کهنه ام یواشکی نمک زده

کنون که خیر و شر ما به جای هم شَتک زده
 
کسی درون این دلم نشسته ناخنک زده
 
 
 
شود فدا تمام دل ٬ فقط بگوید او چرا ...
 
به روی زخم کهنه ام یواشکی نمک زده
 
محمد علی رستمی « وصال »

 

/ 0 نظر / 18 بازدید