دست نهانی

 

عاشقم   بر  ابروانت

بر   کمند   گیسوانت

 

آتشی  در   دل   فتاده  

از   خُمار  دید گانت

 

جسته ام صحرای دل را

در  کنار   دلبرانت

 

تشنه ام ! تا کی بنوشم؟ 

از خُم   عاشق   کشانت

 

از لب لعلت    چه گویم

یا چه ها     از گفتمانت

 

درد جانسوزم تو دانی

ای    فدای   آستانت

 

می دوم از پل به ساحل 

تا بگردم   دور خوانت

 

می دهم دستم به دستت

تا   بگیرم  غیر از   آنت

 


چون در  آن پیوند جادو

دیده ام  دست  نهانت

محمد علی  رستمی

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید