عشق آسان شد و آسان نیامد

 سلامم ماند  از یاران نیامد     

 دلم دریا شد و طوفان نیامد

 

چرا گیتی چنین زایید ما را

که "عشق آسان" شد و آسان نیامد

 

من و نی از "نیستان" دور ماندیم

نیستان دود شد باران نیامد

 

به سختی کرد عادت درد هستی

طبیب آمد دلا درمان نیامد

 

چرا من بی سبب فریاد کردم

که گرگ آمد ولی چوپان نیامد

 

درون کوره راهی تا دم صبح

 فقط دیو آمد و انسان نیامد

 

ز اول مشت من وا شد برایت

نوشتم «آب ، بابا » ... نان نیامد

 

قطار برزخی فریاد سر داد

خطر آمد ، چرا دهقان نیامد

 

دیماه 1390 - محمد علی رستمی ( وصال )

/ 0 نظر / 17 بازدید