آرا همه نه ! رای تو آری شود ای کاش

دریای نگاهم به تو جاری شود ای کاش

چشمان تَرم با تو بهاری شود ای کاش

 

با این همه سختی که به ما می رسد از تو

آرا همه نه ! رای تو آری شود ای کاش 

" محمد علی رستمی "

/ 0 نظر / 22 بازدید