این باغ مهرش بیشتر بر باغبانی دیگر است

 

باغبان

در باغ تو گل وا شده، از باغبانی دیگر است

زیبایی ویرانه ات از نکته دانی دیگر است

 

فرهاد بودم کوه بود ، من راه بر کوهت زدم

این راه هموار تو از کوی و مکانی دیگر است

 

دیوار ما کوتاه بود ، کوتاهتر هم می شود

دیوار تو بالا شده ، از نردبانی دیگر است

 

در را مبند ای باغبان ، زیرا نمی دانی هنوز

 فردا نیازت بیشتر بر دوستانی دیگر است

 

این روزها پایان شود از همدلی غافل مشو

این باغ مهرش بیشتر بر باغبانی دیگر است 

محمد علی رستمی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید